Tyvärr kan du inte skicka e-post genom att klicka på länken. Jag ser
fram emot att höra ifrån dig, men du måste starta ditt e-post program och
skriva in min adress. Precis som om du fått den på papper. Adressen är:

bengt(a)abcyren.se